GENERELLE OPLYSNINGER

Salondesigns

Rudolfgårdsvej 1a

8260 Viby

CVR nr.: 27568890

Telefon: 27537000

E-mail: ct@salondesigns.dk

PRISER

Alle priser er eksl. 25% moms og evt. afgifter i danske kroner.

Den angivne pris på bestillingstidspunktet er den gældende pris. Varer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet (undtagelse af inventar), og prisen ændres ikke hverken ved prisfald eller prisstigning.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, force majeure, leveringssvigt, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Salonbrands A/S forbeholder ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købssum er lagt.

Alle udgifter i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køber.

BETALING

FRAGT & LEVERING

Vi sender til hele Danmark. Fragtpriser aftales individuelt. Varer vil blive leveret på leveringsadresse, der angives ved ordrebekræftelsen medmindre andet er aftalt.

Dine varer sendes med Alpi.

OBS: Din ordre bliver som udgangspunkt, afleveret ved “kantstenen”. Hvis ikke andet er aftalt. Du vil blive kontaktet cirka 30 min. før levering. Opstår der problemer, kontakt da os på telefonnummer 27 53 70 00 for Aarhus og 98 18 10 00, for Aalborg.

MANGLER & REKLAMATION

Der gives 2 års garanti fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke fornyet garanti.

Reklamation over fejl eller mangler ved varen skal ske straks efter modtagelse. Reklamation fremsat efter har ingen retsvirkning, medmindre fejlen eller manglen ikke kunne konstateres ved en forsvarlig undersøgelse af varen umiddelbart efter levering. I sidstnævnte tilfælde skal reklamation ske senest 7 dage efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret. I intet tilfælde kan fejl eller mangler dog påberåbes mere end 1 år efter leveringen (absolut reklamationsfrist).

På elektriske artikler som er videresolgt til tredje mand, følger evt. reklamationer de almindelige betingelser for B2C handel.

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

REFUSION

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg.nr. og kontonr, så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

VARER UNDTAGET FORTRYDELSESRETTEN

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:

  • Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
  • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
  • Varer, hvor plomberingen er brudt.
  • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
  • Aviser, tidsskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
  • Aftaler indgået på offentlig auktion.
  • Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

RETURNERING

Der er som udgangspunkt ingen fortrydelsesret ved køb af produkter hos Salonbrands A/S. Der fratrækkes 25% af købsværdien ved returnering.

For at kunne benytte sig af returnering, skal varen returneres i samme stand, som ved overdragelsen og kan kun ske efter nærmere aftale med Salonbrands A/S. Produkterne skal være fri for klistermærker og andet som ikke er en del af den originale emballage.

Der er ingen returneringsmuligheder på bestillingsvarer som f.eks. inventar og tilbudsvarer.

FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter som returneres til Salonbrands A/S skal være forsvarligt indpakket.

Varer som returneres uden porto nægtes modtaget af Salonbrands A/S

ANSVARSBEGRÆNSNING

Salonbrands A/S påtager sig intet erstatningsansvar for tab forårsaget ved forsinkelse, mangler eller anden misligholdelse, medmindre tabet er forårsaget ved grov uagtsomhed fra Salonbrands A/S’s side.

Salonbrands A/S påtager sig intet ansvar for indirekte tab, herunder tab af goodwill, tabt fortjeneste (fx avancetab), driftstab, løbende omkostninger og tab af kundekreds. Salonbrands A/S’s erstatningsansvar i relation til en enkelt ordre er i alle tilfælde begrænset til værdien af den pågældende ordre opgjort som den samlede købspris ekskl. moms.

TILBAGEBETALING

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, medmindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

KLAGEMULIGHEDER

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: ct@salondesigns.dk

TVISTER

En eventuel tvist mellem Salonbrands A/S og en erhvervsdrivende afgøres ved sø- og handelsretten i København.

ER DU I TVIVL?

Såfremt der opstår tvivl om ovenstående betingelser, anbefaler Salonbrands A/S at du kontakter din konsulent eller salgskontoret på 981810000.